» Освітньо-професійна програма та робочі програми 187 «ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ» - 2019 р

Освітньо-професійна програма та робочі програми 187 «ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ» - 2019 р

 

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» 2017 р

Форма для внесення пропозицій щодо освітньої програми 


Завантажити

 

Робочі програми дисциплін

 

Силабус 

  

 

ОК1. Історія України

 

1 Iсторiя Украiни 

 

ОК2. Історія культури

 

2 Історія української культури 

 

ОК3. Філософія 

 

3 Фiлософiя 

 

ОК4. Фахова українська мова

 

4 ФУМ та ОДК 

 

ОК5. Іноземна мова 

 

 

 

ОК6. Вища математика

 

6 ВМ 

 

 ОК7. Основи інженерної графіки

 

 

 

 ОК9. Основи академічного письма

 

 

 

 ОК10. Громадянська освiта

 

10 Громадянська освiта 

 

ОК11. Економіка 

 

 

 

 ОК12. Інформаційні технології

 

12  Інформаційні технології 

 

ОК13. Прикладна механика 

 

 

 

ОК15. Основи технології лісозаготівельних та деревообробних виробництв

 

15 ОТЛДВ 

 

ОК16. Технології конструкційних матеріалів

 
 

16 ТКМ

 
 

ОК17. Фізико-хімічні основи процесів деревообробки

 
 

17 ФХО

 
 

ОК18. Деревинознавство

 
 

18 Деревинознавство

 
 

ОК19. Компютерно-інтегровані технології

 
 

19 КІТ

 
 

ОК20. Фізичне виховання

 
     

ОК21. Технологія столярних виробів

 
 

21 ТСВ

 
 

ОК22. Технологія клеєних матеріалів

 
 

22 ТКМДП

 
 

ОК23. Технології виробів з деревини та виробництв

 

 

23 ТВД та ВМ


 

ОК24. Технології сушіння

 
 

24 ТС та ЗД і ДМ

 
 

ОК25. Конструювання виробів з деревини

 
 

25 КВД

 
 

ОК26 Технології лісопиляльно-деревообробних виробництв

 
     

ОК27. Технології опорядження деревини

 
     

ОК28. Проектування деревообробних виробництв 

 

28 ПДВ 

 

ОК29. Виробнича практика 

 

 

 

ОК30. Конструкторсько-технологічна практика 

 

 

 

 ОК31. Переддипломна практика

  

 

 

 

1.19 Детали машин і основи конструювання 


 

 

 

1.33 Технологічне оснащення для деревообробки

 

 

1.33 ТОДО

 

 

1.24.1. Економіка


 

 

 

1.40.1 Основи автоматики


 

 

 

1.1 Прикладні КТ в галузі


 


 

1.2 Прикладна математика

 
     

2.1 Метрологія

 
     

3.1 Гiдравліка та приводи мехатронних систем

 
     

6.1 Обладнання галузі

 
     

6.2 Основи конструювання обладнання ДВ

 
     

3.2 Гідро- та пневмоприводи

 
     

7.1 Різання деревини та ДІ

  
     

7.2 Сучасні технології механічної обробки

 
     

8.1 Організація і технологія ремонту ДО

 
     

8.2 Монтаж і технічне обслуговування ДО

  
     

1.24.2 Основи економіки, організації та планування виробництва

   
     

1.39.1 Автоматизоване проектування ДК

 
     

1.39.2 CALS технології